Naše stručno osoblje Vam stoji na raspolaganju za profesionalnu tehničku podršku

Elektronska pošta, e-pošta, ili e-mail su različiti nazivi za mrežni servis koji omogućava slanje i primanje poruka raznovrsnog sadržaja. Ime predstavlja analogiju tradicionalnoj pošti, pri čemu poštansko sanduče zamenjuju serveri, na kojima se e-pošta čuva dok je korisnik ne preuzme.

Programi za rad sa elektronskom poštom se zasnivaju na uređivaču teksta za sastavljanje poruka, čijom primenom se poruka priprema za slanje, mehanizma za slanje i primanje poruka i čitača primljenih poruka. Uz poruke se mogu slati i datoteke. Poruka se šalje primaocu na temelju njegove adrese elektronske pošte. Poruka se može poslati jednom ili više primalaca odjednom. Poslane poruke se čuvaju u elektronskom poštanskom sandučetu primaoca, koje se nalazi na njegovom serveru sve dok ih korisnik ne primi na lokalni računar.

Takođe treba napomenuti da to ima i lošu stranu, jer uz razne oglase koji nam stižu vrlo često se nađe i tzv. “junk mail” ili spam, što je ustvari beskorisna pošta kao i ona koju dobivamo u naš stvarni poštanski pretinac, samo kod e- pošte postoji opasnost od računalnih virusa i sličnih sadržaja koji mogu naštetiti računalu.

E-mail postavke su:
Mail server (POP): mail.vasaDomena.com
Mail server (IMAP): mail.vasaDomena.com
Outgoing server (SMTP): mail.vasaDomena.com
Username/account/login: kompletna email adresa

Prilikom podešavanja Email klijenta potrebno je uključiti opciju My server requires authentication za Outgoing server. U slučaju da se nalazite na internet provajderu koji blokira port 25 (kao BiHNet), onda stavite port 26.

Uputstvo za podešavanje Mozilla Thunderbird.

Mozilla Thunderbird

Uputstvo za podešavanje Microsoft Outlook.

Microsoft Outlook