Procedura registracije domena

Domene se dijele na:

 • internacionalne (com, net, org, info, biz, name, mobi, pro, …)
 • i nacionalne ili državne (.ba, .rs, .hr, .eu, .de, .at, .uk, …)

Za internacionalne domene nema restrikcija. Može je kupiti bilo ko ako je domena slobodna i ako izaberete ime domene koje je po pravilima.

Državne domene su u vlasništvu pojedinih država. U tom slučaju svaka država određuje ko može i uz kakve uvjete može da registruje domenu. Pravila se razlikuju od države do države i nacionalne domene su uglavnom prodaju građanima koji imaju državljanstvo ili registrovanim firmama u toj zemlji. Uobičajeno država zbog toga zahtjeva provjeru dokumentacije o vlasniku domene, da bi odobrila pravo na korištenje nacionalne domene. Osim toga, državni pravilnici o dodjeli domena znaju biti restriktivni i u drugim područjima, tipa mogu blokirati registraciju domena koje su prekratke ili koje sadrže neprikladne riječi.

Želite registrovati domenu i osigurati odabrano

ime na Internetu

Registracija .BA domene podliježe državnoj proceduri. Procedura je definisana zakonskim i podzakonskim aktima institucija BiH. Pogledajte dokument: Pravilnik o registraciji BA domena, gdje možete pročitati sve članove aktuelnog pravilnika. Internacionalne domene može da kupi bilo ko bez dodatnih papira i zahtjeva, .BA domenu mogu kupiti samo oni koji zadovoljavaju sve uslove postavljene pravilnikom.

Osnovni preduvjet registracije domene je da je domena slobodna (niko drugi je ne koristi). Provjeru možete obaviti koristeći formu za Provjeru dostupnosti domene. Sljedeći uvjet je da domena ima barem 3 karaktera, te da svi karakteri moraju da budu latinična slova engleske abecede. Moguće je u nazivu imati i znak minus (-) ali ne na početku ili kraju imena domene. Domena ne može sadržavati dva znaka minus u neprekinutom nizu. Domena ne smije da sadržava rezervisane riječi, kao što je: bih, registrovane TredeMark oznake ili vulgarne riječi.

Nakon što se odlučite za domenu, čekaju vas naredni koraci:

 1. Popunite zahtjev za registraciju .BA domene (narudžbenicu): WEB forma zahtjeva
 2. Sistem će vam poslati potvrdu o rezervaciji domene na E-mail, dodatni državni dokument koju morate popuniti i ovjeriti (zahtjev), i predračun
 3. Uplatite predračun za domenu
 4. Ako ste firma kopirajte ID broj i popunite i ovjerite zahtjev, i pošaljite poštom na našu adresu
 5. Ako ste fizička osoba potpišite zahtjev, i pošaljite poštom na našu adresu
 6. Nakon što LEFTOR primi svu dokumentaciju i uplatu, domena će biti aktivirana

Dodatne napomene:

 • Ako ste pravno lice iz BiH: Šaljete originalni zahtjev za registraciju domene potpisan od strane odgovornog lica i ovjeren pečatom firme, skupa sa ID brojem firme.
 • Ako ste građanin BiH: Šaljete potpisan originalni zahtjev za registraciju domene
 • Ako niste građanin BiH: Šaljete potpisanu i ovjerenu punomoć da Vam je LEFTOR Zone kontakt za BA domenu, i da u Vaše ime može izvršiti registraciju

Zašto je procedura ovako kompleksna i zahtijeva sve ove provjere?

Procedura je kompleksna zbog BiH zakona i pravilnika za registraciju .ba domene. Papirni zahtjevi su obavezni dok se ne počne primjenjivati zakon o elektronskom potpisu ili dok se pravilnik ne promijeni.

Obrasci za zahtjeve koji se šalju na E-mail pri popunjavanju zahtjeva za registraciju:

 

Registracija .RS domene podliježe određenoj proceduri koja je nametnuta zakonskim rješenjima ili specijalnim odlukama institucija Republike Srbije. Kompletan državni pravilnik po kojem se registruju i daju na korištenje domene možete pročitati na linku: Pravilnik o registraciji RS domena. Za razliku od internacionalnih domena koje može da kupi bilo ko bez posebnih papira i zahtjeva, .RS domenu mogu kupiti samo oni koji zadovoljavaju sve uslove postavljene pravilnikom.

Prvi preduvjet registracije domene je da je domena slobodna, tj. da je niko drugi ne koristi. To možete da provjerite na našoj formi za Provjeru dostupnosti domene. Sljedeći uvjet je da domena mora da ima barem 3 karaktera, svi karakteri moraju da budu latinična slova engleske abecede, i moguće je ubaciti znak minus (-) ali ne na početak ili kraj imena domene, i nije moguće ubaciti dva znaka minus jedan za drugim. Domena ne smije da sadržava zabranjene riječi, kao što su: TradeMark riječi drugih kompanija ili vulgarne riječi.

Ako ste ispunili preduvjete, procedura je naredna:

 1. Popunite zahtjev za registraciju .RS domene (narudžbenicu): WEB forma zahtjeva
 2. Sistem će Vam poslati potvrdu o rezervaciji domene na E-mail i predračun
 3. Uplatite predračun za domenu
 4. Pošaljite nam kopiju Vašeg pasoša, i to stranice gdje se nalazi slika, na E-mail ili poštom, ili ako ste firma dokaz o registraciji firme
 5. Nakon primanja dokumenta i uplate izvršit ćemo aktivaciju Vaše domene
 6. Domenu RS mogu kupovati sve punoljetne osobe bez obzira na državljanstvo kao i registrovane firme.

Zašto je procedura ovako zahtjevna i zahtijeva slanje dodatnih dokumenata?

Procedura je kompleksna zbog zakona i pravilnika koji važi u Republici Srbiji kojim je definisan postupak registracije .RS domena.

Registracija .HR domene podliježe određenoj proceduri koja je nametnuta zakonskim rješenjima ili specijalnim odlukama institucija Republike Hrvatske. Kompletan državni pravilnik po kojem se registruju i daju na korištenje domene možete pročitati na linku: Pravilnik o registraciji HR domena. Za razliku od internacionalnih domena koje može da kupi bilo ko bez posebnih papira i zahtjeva, .HR domenu mogu kupiti samo oni koji zadovoljavaju sve uslove postavljene pravilnikom.

Prvi preduvjet registracije domene je da je domena slobodna, tj. da je niko drugi ne koristi. To možete da provjerite na našoj formi za Provjeru dostupnosti domene. Sljedeći uvjet je da domena mora da ima barem 3 karaktera, svi karakteri moraju da budu latinična slova engleske abecede, i moguće je ubaciti znak minus (-) ali ne na početak ili kraj imena domene, i nije moguće ubaciti dva znaka minus jedan za drugim. Domena ne smije da sadržava zabranjene riječi, kao što su: TradeMark riječi drugih kompanija ili vulgarne riječi.

Ako ste ispunili preduvjete, procedura je naredna:

 1. Popunite zahtjev za registraciju .HR domene (narudžbenicu): WEB forma zahtjeva
 2. Sistem će Vam poslati potvrdu o rezervaciji domene na E-mail i predračun
 3. Uplatite predračun za domenu
 4. Pošaljite nam kopiju Vašeg OIB broja (Hrvatski ID broj)
 5. Nakon primanja dokumenta i uplate izvršit ćemo aktivaciju Vaše domene

Dodatne napomene

 • Domenu HR mogu kupovati sve punoljetne osobe ili firme koje imaju hrvatski OIB dokument. OIB izdaju državni organi i za domaća i za strana pravna i fizička lica.
 • Pravne osobe (d.o.o. i d.d.) u RH mogu registrovati 9 .HR domena
 • Fizička lica u RH mogu registrovati 1 .HR domenu

Zašto je procedura ovako zahtjevna i zahtijeva slanje dodatnih dokumenata?

Procedura je kompleksna zbog zakona i pravilnika koji važi u Republici Hrvatskoj kojim je definisan postupak registracije .HR domena.

Registracija .EU domene podliježe određenoj proceduri koja je nametnuta zakonskim rješenjima ili specijalnim odlukama institucija Evropske Unije. Kompletan pravilnik po kojem se registruju i daju na korištenje domene možete pročitati na linku: Pravilnik o registraciji EU domena. Za razliku od internacionalnih domena koje može da kupi bilo ko bez posebnih papira i zahtjeva, .EU domenu mogu kupiti samo oni koji zadovoljavaju sve uslove postavljene pravilnikom.

Prvi preduvjet registracije domene je da je domena slobodna, tj. da je niko drugi ne koristi. To možete da provjerite na našoj formi za Provjeru dostupnosti domene. Sljedeći uvjet je da domena mora da ima barem 3 karaktera, svi karakteri moraju da budu latinična slova engleske abecede, i moguće je ubaciti znak minus (-) ali ne na početak ili kraj imena domene, i nije moguće ubaciti dva znaka minus jedan za drugim. Domena ne smije da sadržava zabranjene riječi, kao što su: TradeMark riječi drugih kompanija ili vulgarne riječi.

Ako ste ispunili preduvjete, procedura je naredna:

 1. Popunite zahtjev za registraciju .EU domene (narudžbenicu), i Vaša adresa mora da bude u EU. Ovdje imate: WEB forma zahtjeva
 2. Sistem će Vam poslati potvrdu o rezervaciji domene na E-mail i predračun
 3. Uplatite predračun za domenu
 4. Nakon primanja uplate izvršit ćemo aktivaciju Vaše domene

Zašto je procedura ovako restriktivna i zahtjeva adresu u EU?

Procedura je kompleksna zbog zakona i pravilnika koji važi u Evropskoj Uniji kojim je definisan postupak registracije .EU domena.

Registracija standardnih COM, NET, ORG, INFO, BIZ, MOBI i sličnih internacionalnih domena je jednostavna i liberalna. Svako ko želi da rezerviše i koristi neku domenu ovog oblika samo treba da pronađe slobodnu domenu i da izvrši uplatu za registraciju.

Prvi preduvjet registracije domene je da je domena slobodna, tj. da je niko drugi ne koristi. To možete da provjerite na našoj formi za Provjeru dostupnosti domene. Sljedeći uvjet je da domena mora da ima barem 3 karaktera, svi karakteri moraju da budu latinična slova engleske abecede, i moguće je ubaciti znak minus (-) ali ne na početak ili kraj imena domene, i nije moguće ubaciti dva znaka minus jedan za drugim. Domena može da sadržava bilo koje riječi na bilo kojem jeziku.

Ako ste ispunili preduvjete, procedura je naredna:

 1. Popunite zahtjev za registraciju domene (narudžbenicu): WEB forma zahtjeva
 2. Sistem će Vam poslati potvrdu o rezervaciji domene na E-mail i predračun
 3. Uplatite predračun za domenu
 4. Nakon primanja uplate izvršit ćemo aktivaciju Vaše domene

Dodaci za WEB hosting

Procedure i pravilnici

Hosting bez ograničenja

Web stranica za 5 minuta!