FTP nam omogućava da se sa jednog kompjutera prenesu fajlovi na drugi kompjuter i obrnuto.

FTP je skraćenica od engleske riječi File Transfer Protocol, i u prevodu znači protokol za prenos fajlova (datoteka). To je zapravo vrsta usluge kojiom se razmjenu fajlovi između udaljenih kompjutera, na primjer razmjenu fajlova između vašeg računara i našeg servera. FTP nam omogućava da se sa jednog kompjutera prenesu fajlovi na drugi kompjuter i obrnuto.

Na serverima se nalaze fajlovi i programi koje možete prenjeti na svoj kompjuter, takođe možete i kontra, fajlove sa svog računara da prenesete na server. Da bi ste koristili prenos fajlova putem FTP potreban vam je FTP klijent softver kao što je: FileZillla, Total Commander, WinSCP, itd. Jednostavno, na serveru izaberete datoteke koje želite da prenesete kod sebe, a FTP softver će započeti prenos i na kraju prenjeti sve na vaš kompjuter.

Takođe, FTP se koristi i za “upload”, tj. slanje fajlova na servere. Na primjer, kada kreirate sopstvene web-stranice, da bi svima bile dostupne, morate ih prenjeti na host-ujući server. Tek nakon toga se vašim stranicama može neometano pristupiti.

Da bi ste pristupili serveru serveru i poslali fajlove, potrebna su vam 3 podatka: naziv servera, lozinka (eng. password) i korisničko ime (eng. username). U slučaju da korstite naše hosting usluge ova tri podatke su vam poslana pri aktivaciji vaše usluge.

Ako prenosite stranicu sa vašeg računara na naš server, obavezno obratite pažnju da fajlove smjesite u serveru u folder: public_html/httpdocs (na windows hostingu).

Sa strane imate par linkova sa slikama u vezi toga kako podesite pojedine FTP softvere koje mi preporučujemo za korištenje.

Upustvo za spajanje preko FileZilla.

FileZilla

Upustvo za spajanje preko TotalCommander.

TotalCommander