FileZilla je besplatan program za FTP

jedan od najednostavnijih programa te namjene. Korištenje će vam biti jednostavno kao i što je korištenje Windows Explorera. Ovaj program možete preuzeti na adresi: http://filezilla-project.org/.

Nakon što pokrenete FileZillu, potrebno je da unesete podatke vezane za FTP server, koje smo vam poslali u momentu aktivacije vaše usluge.

U “Host” dijelu unesite ftp tačka pa naziv vaše domene, npr. ftp.vašaDomena.com. Nakon toga unesite vaše korisničko ime u polje “Username” npr.  test, i unesite vašu lozinku u polje “Password”.

Kada unesete gore navedene podatke potreno je da kliknete na “Quickconnect”.

Vaš FTP program će uspostaviti konekciju sa serverom i u desnom djelu vašeg prozora prikazati će se folderi na servera na koji ste se konektovali, dok sa lijeve strane ćete imati podatke od vašeg računara.

Sada je potrebno da duplim klikom otvorite public_html/httpdocs (na windows hostingu) folder na serveru, i u njega pohranite vašu web stranicu.

To ćete najlakše uraditi na taj način da sa lijeve strane označite fajlove koje želite prenijeti na server, te ih odvučete (drag & drop) na public_html folder sa desne strane.

Sa time ste zavšili prebacivanje podatka putm FileZille na server.

Nakon što završite prenos podataka diskonektujte se sa FTP servera tako što će te klikniti na Exit u meniju “File”